2009
fotocollage
formaat 70 x 100 cm

De ruimte in een lijn

De titel van fotocollage en het gedicht is:

De ruimte in een lijn


De ruimte in een lijn
En dan de vorm bepalen
Ondersteboven of rechtdoorzee
Een rechthoek onderuitgehaald
Nog voor de droom van eindeloze tijd 

Spieden naar tekenen van rechteloosheid

Geweven en verdraaide rechthoeken

verlaten hun grenzen

Oneerlijke concurrentie van het witte vlak

Gereinigd en verdwaald

Langs de binnenkant of de buitenranden

 

Dringende noodzaak voor onafhankelijkheid van de lijnen

die verdwijnen in het zwarte vlak

Tekens die verontrusten

Geplaatst in uithoeken

In de symmetrie van het verlangen naar vraagtekens

Ongelukkige aanval op maat en schaal

 

Rechthoek in rechthoek

Lijn volgt straat

In perspectief geeft het de ruimte

Geen ritme, geen maat, geen opeenvolging

Noch binnen noch buiten de lijnen

De lijnen dwalen meesterlijk

En onbedoeld sluiten zich de regels tot een onverhoedse schreeuw

 

Een maat gemeten naar de woorden

Meelopers

Lijn na lijn in evenwicht

Daarachter volgt de verrassing

Oog in oog met de ontsnapping

Zuivere maatgeving in de passen die zich stapelen

 

Ria Roerdink