2008
Publicatie in Poeziepuntgl

Mijn bijdrage aan dit nummer van Poëziepuntgl bestaat uit een aantal tekeningen op oesterschelpen.
Hieronder volgt een citaat van mij, dat komt uit een interview met Liesbeth Ulijn:

‘Zeer gefascineerd door de schelpen van oesters, en niet door de smaak, of moet ik zeggen substantie,
besloot ik op zeker moment , de geheimen die deze oesters worden toegeschreven te ontmaskeren door
middel van een ‘zomerdagboek’.
Een oester, een geheim; een dagboek, een ander geheim. Gewoonlijk blijven beiden onzichtbaar voor ons
de buitenstaanders. Ik wilde proberen een moment ‘te pakken’ dat zich in een dag of nacht voordoet,
dat heel misschien die dag kan samenvatten in een enkele gedachte waarin alles zichtbaar gemaakt wordt.
Een beeld dat niet verklaart maar op zichzelf staat. Wat ik laat zien zijn interpretaties, iets wat mooi
kan zijn, ondoorgrondelijk; de taal in het beeld, soms letterlijk, het woord als beeld. Soms abstract,
of juist meer een bezwering.
In het geval van de oesterschelp blijf ik volharden in de echtheid van de droom; het bestaat zoals u ziet,
er is geen ontkenning mogelijk – in het woord blijven alle vragen achter’.