Secret Spaces

Het beeld Secret Spaces bestaat uit honderden gevouwen bootjes; 540 bootjes waarvan 90 met een persoonlijke boodschap op gekleurd papier.
Het beeld is ontwikkeld in opdracht van Cultureel Centrum De Lindenberg in Nijmegen.

 

Tijdens een 1 op 1 ontmoeting begin december van mensen die werken in De Lindenberg, hebben 85 mensen een persoonlijk verhaal geschreven, geïnspireerd door die ontmoeting.

Een ontmoeting. Een ontmoeting waarop er iets gebeurt. een zekere verandering, hoe klein ook. Iets onbekends, iets vreemds of verrassends, iets wat duidelijk wordt en iets wat het moment belangrijk maakt.

Ik heb deze verhalen ontvangen, en heb deze verwerkt in het beeld Secret Spaces.
'Het gevouwen bootje' is een bekende vorm - veel mensen hebben ooit bootjes gevouwen; het is als een mooie herinnering die iedereen herkent. Ik heb bootjes gevouwen van de beschreven gekleurde vellen papier, op zo'n manier dat het nog wel herkenbaar is, maar dat het verhaal 'geheim blijft'.

Omgeven door grote aantallen witte bootjes, wordt het een totaalbeeld waarin het geheimzinnige versterkt wordt.
Geheimen moeten blijven zonder de zichtbaarheid te verkleinen. 
In het totaalbeeld worden steeds veranderende structuren waarneembaar; tegelijkertijd blijft het individuele bootje zichtbaar.