In de beelden worden zeer uiteenlopende materialen toegepast. Ook zijn er grote schaalverschillen te constateren. 
Herkenbare voorwerpen worden getransformeerd tot kunstwerken, regelmatig speelt taal hierin een belangrijke rol.